|  2015   |  2014  |  2013 |  2012   |  2011  |  2010   |  

 

     circle05_bluegreen.gif PDF Files  circle05_bluegreen.gif

        

       2010

       bullet_pieces.gif  O 25ºAniverso do derramamento da lima da Bendita M

       bullet_pieces.gif 4to. Aniverso do primeiro derramamiento de limas de sangue de

       bullet_pieces.gif Exudando o azeite fragante exprimiendo seu corpo inteiro (2010. 11 24)

       bullet_pieces.gif Festividade da Imaculada Concep de Maria8 Dezembro, 2010